// گزیده های معارفی / شعر

توصيه به پرداختن به پاكي باطني

عنوانتوصيه به پرداختن به پاكي باطني
شعرسعي كن تا ز سياهي دل آيد بيرون
  • همچو زاهد چه كني جبّه و دستار سفيد؟
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه669
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها