// گزیده های معارفی / شعر

پيري و سختي‌هاي آن

عنوان پيري و سختي‌هاي آن
شعرمي‌خلد بيشتر از تير به دل موي سفيد
  • كار شمشير دو دم مي‌كند ابروي سفيد
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه668
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها