// گزیده های معارفی / شعر

آثار بي‌توجهي به معنا و باطن

عنوانآثار بي‌توجهي به معنا و باطن
شعرتا به معني نبري راه ز صورت صائب
  • عزّت هر صدف از بهر گهر داشتني است
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه292
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها