// گزیده های معارفی / شعر

استواري در عشق

عنواناستواري در عشق
شعرگرچه صائب به تمنّا نتوان يافت وصال
  • مي‌كنم خوش دل خود را كه تمنّاي خوشي است
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه291
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها