// گزیده های معارفی / شعر

آثار مستوري حُسن براي عاشق

عنوانآثار مستوري حُسن براي عاشق
شعرحسن چون مستور باشد عشق زنداني بود
  • عشق عالمسوز گردد يار چون لولي‌وش است
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه278
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها