// گزیده های معارفی / شعر

فضيلت چشم پوشي از عيب ديگران

عنوانفضيلت چشم پوشي از عيب ديگران
شعرفغان كه مردم كوته‌نظر نمي‌دانند
  • كه بستن نظر از عيب خلق بينايي است
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه253
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها