// گزیده های معارفی / شعر

همدردي با ديگران

عنوان همدردي با ديگران
شعربر دل موري اگر ناخن رسيد
  • سينه صائب ازان افگار شد
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه688
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها