// گزیده های معارفی / شعر

كسب عزت در سايه شكستن خود

عنوانكسب عزت در سايه شكستن خود
شعرگردِ خواري پيش‌خيز عزت است
  • خار پا خواهد گِل دستار شد
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه687
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها