// گزیده های معارفی / شعر

آثار محبت به ضعيفان

عنوانآثار محبت به ضعيفان
شعرمحبت با ضعيفان گوشه چشم دگر دارد
  • به مُهر كوچك خود لطف ديگر هست شاهان را
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه43
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها