// گزیده های معارفی / شعر

محاسبه نفس

عنوانمحاسبه نفس
شعرپيشدستي كن و ديوان خود امروز بپرس
  • چه ضرور است به فردا فكني ديوان را
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه62
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها