// گزیده های معارفی / شعر

صفات عاشقان الهي و نقش عشق الهي در پويايي انسان

عنوان نقش عشق الهي در پويايي انسان
شعراز آب شد دو بالا سوداي بيد مجنون عاقل نمي‌توان كرد ديوانه خدا را افتادگان خود را كي بر زمين گذارد؟ راهي كه بال و پر داد از شوق نقش پا را
شاعرصائب تبريزي
نوع شعرابياتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه24
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها