// گزیده های معارفی / شعر

خصلت كريمان

عنوانخصلت كريمان
شعربود دامان ارباب كرم وقف تهيدستان
  • به سوي خود كشد هر موج چون قلاب دريا را
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه73
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها