// گزیده های معارفی / شعر

ستايش عشق

عنوان ستايش عشق
شعرهركسي را هست صائب قبله گاهي در جهان
  • برگزيدم از دو عالم من جناب عشق را
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه99
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها