// گزیده های معارفی / شعر

همنشين خوب

عنوانهمنشين خوب
شعراز هر كه دل گشوده نگردد، كناره‌گير
  • چون غنچه در به روي نسيم سحر گشا
  • از مردمان سرد نفس تيره مي‌شوي
  • آيينه پيش مردم صاحب نظر گشا
شاعرصائب تبريزي
نوع شعرابياتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه125
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها