// گزیده های معارفی / شعر

توصيف استغنا

عنوان توصيف استغنا
شعردر خور پروانه‌ام بزم جهان شمعي نداشت
  • سوختم از گرمي پرواز، بال خويش را
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه104
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها