// گزیده های معارفی / شعر

منشا همه مقامات والا خداوند است. از يادش غافل نباش

عنوانمنشا همه مقامات والا خداوند است. از يادش غافل نباش
شعراي آن‌كه شد تو را به نكويي بلند نام
  • مشمار سهل، نعمت ذكر جميل را
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه76
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها