// گزیده های معارفی / شعر

آثار خلق نيكو

عنوانآثار خلق نيكو
شعرخُلق خوش چون صلح مي‌سازد گوارا جنگ را
  • مي‌نمايد چرب نرمي، موميايي سنگ را
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه87
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها