// گزیده های معارفی / شعر

ستايش ديدار دوستان

عنوانستايش ديدار دوستان
شعربهار عمر، ملاقات دوستداران است
  • چه حظ برد خضر از عمر جاودان تنها؟
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه206
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها