// گزیده های معارفی / شعر

توصيف نوروز

عنوانتوصيف نوروز
شعرنوروز شد كه جوش زند خون باغ‌ها
  • از بوي گل، پري زده گردد دماغ‌ها
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه204
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها