// گزیده های معارفی / شعر

رياضت عملي

عنوانرياضت عملي
شعرتا نگشتم دور ازو، كامل نگشتم همچو ماه
  • دوري خورشيد عالمتاب مي‌سازد مرا
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه195
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها