// گزیده های معارفی / شعر

تاثير گناه بر قلب آدمي

عنوانتاثير گناه بر قلب آدمي
شعرنسبت من با گنه، آيينه و خاكستر است
  • روسفيدي‌هاست حاصل از سيه‌كاري مرا
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه170
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها