// گزیده های معارفی / شعر

تسبيح كائنات

عنوانتسبيح كائنات
شعرنه فلك را گرد آن شمع طراز
  • جوشش پروانه مي‌دانيم ما
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه160
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها