// گزیده های معارفی / شعر

آثار به موقع صحبت ‌كردن و رعايت آداب سخن گفتن (ضرب‌المثل)

عنوانآثار به موقع صحبت ‌كردن و رعايت آداب سخن گفتن (ضرب‌المثل)
شعرگوهر شهوار، مزد لب بجا واكردن است
  • اين نصيحت را به خاطر از صدف داريم ما
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه156
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها