// گزیده های معارفی / داستان

بيان سخن بيهوده و عدم ابراز حق؛ از موانع ورود شهيد به بهشت به گفته پيامبر

عنوانبيان سخن بيهوده و عدم ابراز حق؛ از موانع ورود شهيد به بهشت به گفته پيامبر
خلاصهدر جنگ‌ احد نوجواني شهيد شد. مادر او خطاب به پسرش گفت: بهشت بر تو گوارا باد. پيامبر فرمود: «از كجا مي‌داني او بهشتي است؟ شايد او در حال حياتش سخن بيوده و بي‌ربطي زده باشد، يا از گفتن حقي خودداري كرده است».
حكايتانس گفت: «نوجواني از لشكر اسلام در روز احد شهيد شد درحالي‌كه بر شكمش از شدت گرسنگي، سنگي بسته بود. پس مادرش، خاك را از صورتش كنار زد و گفت: «پسركم! بهشت گوارايت باد».
پيامبر گفت: «از كجا مي‌داني؟ شايد سخنان بي‌ربطي گفته باشد (و دلي را به درد آورده باشد) كه محاسبه شود و از سخني كه براي او ضرري نداشته (بايد براي حقانيت مي‌گفت) خودداري كرده باشد».
و در بعضي نسخه‌ها قسمت دوم كلام پيامبر به اين شكل آمده است: «شايد بخل ورزيده به چيزي كه از آن كم نمي‌شده است».(1)
پاورقي1. راه روشن، ج 5، ص 274؛ سنن ترمذي، ج 9، ص 196.
منبعيكصد موضوع پانصد داستان
نويسندهسيد علي‌اكبر صداقت
ناشرتولي
محل چاپقم
سال چاپزمستان 1386
نوبت چاپدوم
جلد3
صفحه61

/// آخرین گزیده‌ها