// گزیده های معارفی / شعر

دعوت به همدلي

عنواندعوت به همدلي
شعرگشاده‌روي‌تر از سينه كريمانيم
  • اگر ز خويش به تنگي، درآ به عالم ما
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه137
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها