// گزیده های معارفی / شعر

تشبيه دل به بقيع

عنوانتشبيه دل به بقيع
شعرهر يك بقيع كوچكي در سينه‌مان داريم
  • ماييم و اندوهي كه آن را آشنايي نيست
شاعرسيد مهدي حسيني
نوع شعربيتي از غزل
منبعياس كبود
ناشرسرور
محل چاپقم
سال چاپ1382
نوبت چاپ8
صفحه11
گردآورندهمحمدعلي مجاهدي

/// آخرین گزیده‌ها