// گزیده های معارفی / شعر

ستايش اميداواري عاشقان

عنوان ستايش اميداواري عاشقان
شعرتيره‌بختي شب اميد بود عاشق را
  • ابر هرچند سياه است گهربارتر است
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه284
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها