// گزیده های معارفی / شعر

صفات روشندلان

عنوانصفات افراد روشن ضمیر
شعرنيست از بخت سيه دل هاي روشن را ملال ديده آيينه شب‌ها ايمن از ناديدني است
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه282
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها