// گزیده های معارفی / شعر

راه رسيدن به ندامت

عنوانراه رسيدن به ندامت
شعريك عمر غوطه در جگر خاك خورده‌ام
  • تا ريشه‌ام به اشك ندامت رسيده است
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه305
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها