// گزیده های معارفی / شعر

توصيه به ترك كدورت و كينه‌ورزي

عنوانتوصيه به ترك كدورت و كينه‌ورزي
شعرشستن به اشك، گرد كدورت ز روي دل
  • آيينه را به دامن تر پاك كردن است
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه306
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها