// گزیده های معارفی / شعر

نتيجه خنده بي‌جا

عنواننتيجه خنده بي‌جا
شعرخنده شادي خطر بسيار دارد در كمين
  • پسته زير پوست از چشم بدان پنهان شده است
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه319
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها