// گزیده های معارفی / شعر

اسارت روح و آفت‌هاي جسم

عنوان اسارت روح و آفت‌هاي جسم
شعرروح را جسم گران مانع شبگير شده است
  • جاي رحم است به سيلي كه زمينگير شده است
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه320
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها