// گزیده های معارفی / شعر

زيادي آرزو و حرص در دوره كهنسالي

عنوان زيادي آرزو و حرص در دوره كهنسالي
شعرريشه نخل كهنسال فزون مي‌باشد
  • حرص با طول امل لازمه پيران است
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه327
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها