// گزیده های معارفی / شعر

كنايه از سخت بودن ذات آدمي

عنوانكنايه از سخت بودن ذات آدمي
شعرنهاد سخت تو سوهان به خود نمي‌گيرد
  • وگرنه پست و بلند زمانه سوهان است
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه328
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها