// گزیده های معارفی / شعر

مذمت بي‌توجهي به جوهره ذاتي و استعداد روح

عنوانمذمت بي‌توجهي به جوهره ذاتي و استعداد روح
شعرهر متاعي كه بود قيمت و قدري دارد
  • آنچه با خاك برابر شده استعداد است
  • لوح تعليم ز آيينه به پيشش مگذار
  • طوطي خط تو در مشق سخن استاد است
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعرابياتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه332
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها