// گزیده های معارفی / شعر

آثار و فوايد توبه از گناه

عنوانآثار و فوايد توبه از گناه
شعردر قيامت شسته رو برخيزد از آغوش خاك
  • چهره هركس كه از اشك ندامت ‌تر شده است
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه318
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها