// گزیده های معارفی / شعر

راه پیمودن طریق عشق

عنوانراه پيمودن طريق عشق
شعرهيچ كاري برنمي‌آيد ز پاي آهنين
  • قطع راه عشق در قطع تمنّا كردن است
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه335
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها