// گزیده های معارفی / شعر

روزي رساني خداوند

عنوانروزي رساني خداوند
شعرفكر آب و دانه من بي‌تردّد مي‌كند
  • آن كه زير بال را بر من گلستان كرده است
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه341
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها