// گزیده های معارفی / شعر

مذمت شكايت از سختي

عنوانمذمت شكايت از سختي
شعراز بلند و پست عالم شكوه كافر نعمتي است
  • تيغ، اين همواري از سوهان ناهموار يافت
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه416
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها