// گزیده های معارفی / شعر

اهميت دل ،براي رسيدن به حضرت حق

عنوان اهميت دل ،براي رسيدن به حضرت حق
شعرمرا به خاك درِ دوست آشنايي نيست
  • به آشنايي دل مي‌روم به خانه دوست
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه418
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها