// گزیده های معارفی / شعر

مذمت بخل و خساست

عنوان مذمت بخل و خساست
شعرهركه نم بيرون نداد از بخل چون موج سراب
  • جلوه خشكي درين دامان صحرا كرد و رفت
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه420
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها