// گزیده های معارفی / شعر

مذمت تيرگي دل و آثار و عواقب آن

عنوان مذمت تيرگي دل و آثار و عواقب آن
شعرخطّ سنگين دل بهاي لعل جانان را شكست
  • ديده از حقّ نمك بست و نمكدان را شكست
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه428
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها