// گزیده های معارفی / شعر

مذمت غفلت در نوجواني

عنوانمذمت غفلت در نوجواني
شعراز بهار نوجواني آنچه بر جا مانده است
  • در بساط من همين خواب گران غفلت است
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه380
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها