// گزیده های معارفی / شعر

بي‌نيازي انسان از ظواهر دنيا

عنوان بي‌نيازي انسان از ظواهر دنيا
شعراز سهيل و منّت رنگين او آسوده‌ام
  • من كه چون ميناي «مي» دارم بدخشان زير پوست
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه403
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها