// گزیده های معارفی / شعر

بي‌قراري و بي‌صبري، راهبر عارفان الهي در مسير طلب

عنوانبي‌قراري و بي‌صبري، راهبر عارفان الهي در مسير طلب
شعردل بي‌صبر به طوفان بلا رهبر ماست
  • بال موج خطر از كشتي بي‌لنگر ماست
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه454
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها