// گزیده های معارفی / شعر

آثار نزدیکی و تقرب

عنوانآثار نزدیکی و تقرب
شعرتا به زلفش ندهي دل، به تو روشن نشود كه شب قدر بود روز سياهي كه مراست
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه461
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها