// گزیده های معارفی / شعر

محسن(ع) اولين شهيد راه ولايت

عنوانمحسن(ع) اولين شهيد راه ولايت
شعركنار خانه زهرا، يگانه سربازي
  • كه شد به راه ولايت شهيد، محسن بود!
شاعرسيد رضا مؤيّد
تخلصمؤيّد
نوع شعربيتي از غزل
منبعياس كبود
ناشرسرور
محل چاپقم
سال چاپ1382
نوبت چاپ8
صفحه167
گردآورندهمحمدعلي مجاهدي

/// آخرین گزیده‌ها