// گزیده های معارفی / شعر

نگاه عارفان الهي به ابتلائات روزگار

عنواننگاه عارفان الهي به ابتلائات روزگار
شعرما درد را به داغ مداوا نموده‌ايم
  • بيچاره در قلمرو ما غير چاره نيست
  • ما را ز دور چرخ مترسان كه گوش ما
  • در حلقه تصرف اين گوشواره نيست
شاعرصائب تبريزي
نوع شعرابياتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه476
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها