// گزیده های معارفی / شعر

شناخت وادي حرص

عنوانشناخت وادي حرص
شعرسركشي از قدم كوه جواهر افشاند
  • وادي حرص به نزديكي استغنا نيست
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه479
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها