// گزیده های معارفی / شعر

سوز و گداز حضرت علي(ع) در لحظات شهادت همسرش

عنوانسوز و گداز حضرت علي(ع) در لحظات شهادت همسرش
شعرسوزم و سازم و نايد ز درون فريادم
 • كاش! من زودتر از فاطمه، جان مي‌دادم!
 • از زماني كه شريك غمم از دستم رفت
 • (هر دم آيد غمي از نو به مبارك بادم!)(1)
 • تا قيامت نه، پس از واقعه محشر هم
 • ناله يا اَبَتايش نرود از يادم!
 • مرگ، در خانه بي‌توست مرا در شب تار
 • بِه از آن روز كه در كعبه ز مادر زادم!
 • كاش روزي كه زدي ناله كنار ديوار
 • چون درِ سوخته، مي‌سوخت همه بنيادم
 • كس نداند درِ خانه به من و تو چه گذشت
 • تو نفَس مي‌زدي و من ز نفَس افتادم!
پاورقي1. وامي از لسان الغيب،‌ حافظ شيرازي.
شاعرغلامرضا سازگار
تخلصميثم
نوع شعرغزل
منبعياس كبود
ناشرسرور
محل چاپقم
سال چاپ1382
نوبت چاپ8
صفحه177 و 178
گردآورندهمحمدعلي مجاهدي

/// آخرین گزیده‌ها